Velkommen til PAKS.dk

 

Velkommen til PAKS – Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning.

 

Hos PAKS værner vi sammen om at skabe bedre rammevilkår for den private høreomsorg. Vi arbejder for at sikre fri og enkel adgang til moderne, personlige høreløsninger. Vores eksistensberettigelse ligger i, at de private klinikker tilbyder høj service og bedre tilgængelighed. Ydermere udgør vi en informationsvirksomhed overfor vore medlemmer, så de altid er opdateret på høreomsorgen i Danmark og de rammevilkår, den private sektor arbejder under. Vi forsøger samtidig at være en politisk aktør, der proaktivt bidrager med fakta og holdninger til fremtidens høreomsorg.

 

Kort sagt – vi danner de bedste rammer for alle vore medlemmer. For sammen er vi stærkest.

 

PAKS arbejder for

PAKS arbejder for at sikre fri og enkel adgang til moderne, personlige høreløsninger. Vi repræsenterer over 160 høreklinikker og repræsenterer således en væsentlig del af den danske høreomsorg. Vore medlemmer leverer en personlig og moderne løsning, der er tilpasset den enkelte persons behov og ønsker.

PAKS kæmper ligeledes for, at lige vilkår og fair konkurrence bevares, så det udelukkende er op til brugerne at vælge den udbyder, de mener, leverer den bedste løsning. Det vil alt andet lige give alle udbydere et incitament til at forbedre høreløsningerne - til gavn for alle hørehæmmede i Danmark.

 

Kort fortalt så er PAKS' vigtigste budskaber, at:

 

1. PAKS' medlemmer leverer personlige høreløsninger

Høretab er forskelligt fra person til person. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes situation og tilbyder personlig behandling.

 

2. PAKS' medlemmer sørger for enkel og tilgængelig service og adgang til behandling

Hvis hørehæmmede personer fortsat skal have mulighed for at vælge den enkle, personlige og moderne høreløsning, kræver det, at rammevilkårene bliver fair for alle aktører på området.

 

3. PAKS' medlemmer tilbyder moderne høreløsninger

Vore medlemmer tilbyder de nyeste høreløsninger, der sikrer optimal livskvalitet.