Det mener PAKS

PAKS har klare holdninger til, hvordan den danske høreforsorg kan blive bedre og hvilke lovgivningsmæssige, administrative og holdningsmæssige udfordringer, som begrænser adgangen til rettidig høreapparatbehandling af en høj kvalitet. Nedenfor kan du læse mere om PAKS´ holdninger.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kvalitet er vigtig for borgerne.

Både for dem, der har brug for et høreapparat og for alle dem, som via skatten er med til at betale for høreforsorgen. Kvaliteten er afgørende for den gavn, den enkelte borger har af sin høreløsning. En løsning er således en helhed, der både består af høreapparater og audiologisk service – herunder løbende justeringer, rådgivning om korrekt anvendelse, vedligeholdelse af høreapparater m.v. 

Et dårligt tilrettet og justeret høreapparat virker skidt uanset, hvor avanceret det er. Et dårligt justeret høreapparat ender nemt i skuffen. Hørenedsættelsen er fortsat et problem og pengene er spildte. Derfor er de private audiologiske klinikker opsatte på at øge gennemsigtigheden i forhold til den kvalitet, der bliver leveret i vores medlemsbutikker. Vi vil gerne synliggøre, hvad borgerne får for egne og samfundets penge. Og vi vil gerne måle på kundernes tilfredshed og lade deres vurderinger være rettesnor for vores arbejde.

Gennemsigtighed styrker borgernes mulighed for at træffe et frit, oplyst valg og dermed sandsynlighed for at få den høreapparatløsning, der bedst imødekommer den enkeltes behov og forventninger til design, funktionalitet, nærhed til leverandør, pris etc.