Aktuelt

Høreområdet digitaliseres

Med afsæt i erfaringer fra flere studier foretager PAKS´s medlemmer nu dagligt de undersøgelser, som ligger til grund for ørelægers digitale visitation af borgere med høretab. Under punktet ”Digital høreapparatbehandling”, kan du få en fornemmelse af den digitale proces, der går forud for, at du kan få høreapparater i én af vores medlemmers klinikker.

Om udviklingen siger Peter Brøgger Andreasen, der er formand for PAKS: ”Digitaliseringen af høreområdet er ikke noget, vi bare taler om, men en del af den audiologiske virkelighed. De private audiologisk klinikker arbejder, hver for sig, med at udvikle digitale tilbud til de borgere, som efterspørger en tryg, men mere enkel proces, når de har behov for høreapparater. Tryg fordi en ørelæge fortsat verificerer høretabet og sikrer sig, at det er ukompliceret at behandle. Enkel fordi man som kunde kun behøver at besøge én adresse for både at få de rette høreapparater og den speciallægehenvisning, som udløser det regionale tilskud til høreapparaterne”.

PAKS´ brugerundersøgelser viser, at en forenklet proces tiltaler både de erhvervsaktive kunder, som ønsker at komme hurtigere igennem processen, og de ældre, for hvem det er besværligt at transportere sig. Med digitaliseringen bliver udleveringen af høreapparater en mere sammenhængende proces. Som en del af udviklingen forventer PAKS også, at de kunder, for hvem det passer bedst at få deres høreapparater justeret hjemme, vil vælge denne mulighed. Teknologien er allerede på plads. Foretrækker man at se sin faste hørespecialist fysisk, har man naturligvis altid denne mulighed. Borgernes frie valg har dermed fået en række nye dimensioner med digitaliseringen.