Etisk Kodeks

At orientere sig på høreapparatområdet kan være svært – især for førstegangsbrugere. I Danmark kan man både få et gratis høreapparat i det offentlige og på en privat audiologisk klinik. For at øge gennemsigtigheden på høreapparatområdet har PAKS udviklet et særligt kodeks, som alle medlemsvirksomheder opfordres til at følge.

Ved at øge vores egen gennemsigtighed forbedrer vi forbrugernes generelle orienteringsevne, men håber naturligvis også, at andre aktører på høreapparatområdet vil følge trop og bidrage til en øget gennemsigtighed. I PAKS tror vi, det er godt for konkurrencen – mellem PAKS´s egne medlemmer og de øvrige aktører på området. Fair og lige konkurrence er til gavn for den enkelte borger, og vil også være det for samfund og skatteborgere.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PAKS medlemmer skal

  • Oplyse om virksomhedens ejerskabsforhold
  • Give lettilgængelig prisinformation til forbrugerne
  • Oplyse hvilke speciallæger borgerne kan møde i virksomheden
  • Forpligte sig til at udlevere informationsmateriale fra myndigheder og relevante organisationer til kunderne
  • I tilfælde af tvister med kunder følge den beslutning som brancheklagenævnet kommer med
  • Give borgerne en uvildig og standardiseret information om frit valg og gratis apparater
  • Markedsføre sig med respekt for god markedsføringsskik