Om PAKS

Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning (PAKS) repræsenterer et flertal af de private høreapparatklinikker. Vores opgave er at varetage de private klinikkers interesser – politisk og i relation til offentligheden.

PAKS arbejder for, at danske borgere har et reelt og frit valg, når det gælder høreapparatløsning. Et frit valg træffes bedst på et oplyst grundlag. Derfor ser PAKS det som en vigtig opgave at sikre at borgerne både har adgang til viden om de behandlingsmuligheder, der findes, hvis hørelsen svigter, og reelle valg i forhold til, hvor man ønsker at modtage behandlingen. Det være sig i en privat klinik, i eget hjem eller via det offentlige. For PAKS er det helt afgørende, at den enkelte borger selv bestemmer. Har man et høretab, som er ukompliceret at behandle, er man hverken patient eller klient, og skal derfor hverken sygeliggøres eller umyndiggøres.

PAKS´ mål er, at udlevering af et høreapparat via en privat udbyder skal være borgernes foretrukne valg. Vi tror, vejen hertil går gennem transparens og tryghed i beslutningsprocessen. Læs mere om vores initiativer for at sikre en mere gennemsigtig høreforsorg under vores etiske kodeks.