Velkommen til www.paks.dk

Private Audiologiske Klinikkers Sammenslutning (PAKS) repræsenterer et flertal af de private høreapparatbutikker. Vores opgave er at varetage de private klinikkers interesser – politisk og i relation til offentligheden.

PAKS arbejder for, at danske borgere har et reelt og frit valg, når det gælder høreapparatløsning. Et frit valg træffes efter PAKS´ opfattelse bedst på et oplyst grundlag. Derfor ser PAKS det som en vigtig opgave at sikre at borgerne har adgang til reel viden om de muligheder, der findes inden for den danske høreforsorg.

PAKS´ mål er, at udlevering af et høreapparat via en privat udbyder skal være borgernes foretrukne valg. Vi tror, vejen hertil går gennem transparens og tryghed i beslutningsprocessen. Læs mere om vores initiativer for at sikre en mere gennemsigtig høreforsorg under vores etiske kodeks.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .