Digital udredning

Med alderen oplever mange et høretab. Når vi som samfund ved, at der kommer flere ældre til, mens antallet af ”hænder” i den erhvervsaktive alder ikke modsvarer udviklingen, bliver det nødvendigt for både det offentlige og virksomhederne at tænke i nye baner og hente hjælp i teknologien.

Digitaliseringen af høreområdet udspringer af denne udvikling, men digitaliseringen er ikke bare en ”nødløsning”. Det er en del af en naturlige teknologisk udvikling, hvor vi af hensyn til borgerne anvender de teknologiske muligheder, vi råder over for at hjælpe bedre, hurtigere og mere bekvemt. Digitaliseringen af høreområdet er en del af en naturlig udvikling, som startede med hørerøret og vil fortsætte i takt med, at nye teknologiske landvindinger kommer til.

I PAKS er vi optaget af at den nye teknologi bliver taget i anvendelse, nu vi ved, den er sikker. Både borgere, virksomheder og samfund skal selvfølgelig have gavn af teknologien, når den anvendes klogt og forsvarligt. Og det gør vores medlemmer.

I PAKS støtter vi op om en digitalisering af den traditionelle visitation af borgerne i forbindelse med udlevering af høreapparater. Det er vigtigt for os, at en speciallæge fortsat verificerer borgernes høretab og sikrer sig, at høretabet er ukompliceret at behandle. Skulle der være andet på spil end et aldersrelateret høretab, skal borgeren naturligvis henvises til videre udredning.

Ved at klikke på nedenstående filmsekvens får du en fornemmelse af, hvilke hovedelementer, som indgår i den undersøgelse vores medlemmer foretager og digitalt sender videre til speciallægen. Lægens visitation danner grundlag for den henvisning som godtgør, at borgeren har et høretab, som berettiger til et regionalt tilskud.

Hos PAKS´ medlemmer foretages typisk følgende test og undersøgelser:

  • Der optages en anamnese på baggrund af et specialudviklet spørgeskema, som giver ørelægen svar på en lang række spørgsmål vedrørende borgerens høretab og generelle helbred
  • Der fortages en videootoskopi af trommehinden
  • Høreprøve (audiogram)
  • Tympanometri

PAKS anbefaler, at ørelægen ringer borgeren op, når prøverne er vurderet. Dette dels for at informere om de behandlingsmæssige valgmuligheder alle borgere har, dels for at stille supplerende spørgsmål til borgeren, måtte lægen have sådanne.

Høreapparaterne udleveres typisk når regionen har godkendt tilskudsansøgningen.