Branchens klagenævn

Det skal være endnu tryggere at få høreapparat hos en privat audiologisk klinik. Selvom vi årligt kun modtager et meget lille antal klagesager, er det efter PAKS´ opfattelse vigtigt at sikre borgerne en hurtig og ensartet behandling, hvis de ikke er tilfredse med deres høreapparatløsning.

Derfor har PAKS oprettet et brancheklagenævn, borgere kan henvende sig til, hvis de er utilfredse med deres høreapparat eller servicen, der følger med. 

Brancheklagenævnet for private høreapparatklinikker behandler indkomne sager ud fra en ikke-juridisk ”common sense” tilgang. Målet er at træffe hurtige og fair beslutning, der som udgangspunkt tager hensyn til den enkelte forbrugers livsomstændigheder. 

Brancheklagenævnet erstatter naturligvis ikke det forbrugerretlige system, men i PAKS er det vores mål, at branchen selv skal klare langt de fleste sager – hurtigt og direkte med forbrugerne. Brancheklagenævnet er bredt sammensat og har deltagelse af både patientinteresser, fagpersoner og branchefolk. 

Læs mere om brancheklagenævnet og om, hvordan man klager på brancheklagenævnets hjemmeside.

Brancheklagenævnets hjemmeside